we create a new place on original place...

Mapa sídla spoločnosti

Kde nás nájdete
 
Slovensko je malé - vytvorme nový priestor na starom!
GAVKUM spol. s r.o. - váš spoľahlivý partner v oblasti búracích prác a recyklácie stavebných odpadov.
 
Spoločnosť GAVKUM spol. s r.o., bola založená v roku 1992. Už v čase vzniku kládla veľký dôraz na komplexné služby v oblasti búracích prác bez ohľadu na druh stavebných konštrukcií. Realizáciou búracích prác vzniká veľké množstvo stavebných odpadov. Pre našu spoločnosť je samozrejmosťou ich likvidácia, prípadne opätovné využitie vybúraných hmôt, čo v prvom rade znamená ochranu životného prostredia a súčasne znižuje finančné náklady investora na odstránenie stavby.
 
V súčasnej dobe je spoločnosť kompaktný celok, zohraný tím s kvalitnou vnútornou organizáciou a v špičkovom profesionálnom obsadení v riadiacich i robotníckych profesiách. Spoločnosť vlastní moderný strojný park pre zabezpečenie ponúkaných prác.

 
Základnou filozofiou spoločnosti je:

  • kvalitne vykonaná práca
  • vysoká motivácia pracovníkov
  • flexibilita
  • dodržanie zmluvných termínov
  • profesionálne vykonanie ponúkaných prác
  • rozumná cena za realizáciu

 
Služby poskytované spoločnosťou sú:

  • búracie práce
  • demontáž oceľových konštrukcií
  • zemné práce
  • recyklácia stavebných odpadov