Banská Bystrica Region

1 10 2007
1 1 2008

Silá - SCBB


 • Banská Bystrica Region
 • Demolitions
Silá - SCBB
Silá - SCBB
1 6 2005
30 4 2006

Demolácia objektov spoločná skládka - SCBB


 • Banská Bystrica Region
 • Demolitions
 • Steel Structures Dismantling
 • Construction Waste Recycling
Demolácia objektov spoločná skládka - SCBB
Demolácia objektov spoločná skládka - SCBB
1 11 2004
1 6 2005

SCBB


 • Banská Bystrica Region
 • Demolitions
 • Construction Waste Recycling
SCBB
SCBB
1 12 2003
1 11 2004

Demolácia Elektroodlučovačov SCBB


 • Banská Bystrica Region
 • Demolitions
Demolácia Elektroodlučovačov SCBB
Demolácia Elektroodlučovačov SCBB
1 3 2003
31 1 2004

Demolácia Rotačných pecí - SCBB


 • Banská Bystrica Region
 • Steel Structures Dismantling
Demolácia Rotačných pecí - SCBB
Demolácia Rotačných pecí - SCBB