Videá

Demontáž lávky pre chodcov AS Mlynské Nivy BA


Presun hmôt na stavenisku SOU 3


Presun hmôt na stavenisku SOU 2


Pohlad na stavenisko SOU


Presun hmôt na stavenisku SOU


DOOSAN DX340LC