Videá

Štadión FC DAC - Búranie južnej tribúny


Štadión FC DAC - Búranie východnej tribúny (II. časť)


Demolácia objektu Vzduchotechniky - EMERSON Nové Mesto nad Váhom


Práce boli vykonávané rýpadlom LIEBHERR R954-LF a búracími čeľusťami RC-20

Demolácia objektu Vzduchotechniky - EMERSON Nové Mesto nad Váhom 3


Práce boli vykonávané rýpadlom LIEBHERR R954-LF a búracími čeľusťami RC-20

Demolácia objektu Vzduchotechniky - EMERSON Nové Mesto nad Váhom 2


Práce boli vykonávané rýpadlom LIEBHERR R954-LF a búracími čeľusťami RC-20

Demolácia objektu SOU