Portfólio

Búracie práce

Búracie práce
Búracie práce

Demontáž oceľových konštrukcií

Demontáž oceľových konštrukcií
Demontáž oceľových konštrukcií

Zemné a výkopové práce

Zemné a výkopové práce
Zemné a výkopové práce

Recyklácia stavebných odpadov

Recyklácia stavebných odpadov
Recyklácia stavebných odpadov

Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu

Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu
Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu

Výroba a predaj recyklátov

Výroba a predaj recyklátov
Výroba a predaj recyklátov