Búracie práce

Búracie práce realizujeme:

  • Riadenými odstrelmi za požitia priemyselných výbušnín

  • Pomocou modernej strojnej technológie

 

Ponúkame búranie nasledovných konštrukcií a objektov:

  • Demolácia objektov zo železobetónového skeletu

  • Demolácia železobetónových mostov

  • Demolácia továrenských komínov

  • Demolácia železobetónových bunkrov a síl

  • Demolácia betónových a železobetónových základových a podzemných konštrukcií

  • Rozsiahle demolácie priemyselných komplexov

  • Trhacie práce

  • Vŕtacie práce

1 11 2016
1 1 2017

Demolácia objektu SOU - SPaP Bratislava


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia objektu SOU - SPaP Bratislava
Demolácia objektu SOU - SPaP Bratislava
1 10 2016
31 12 2016

Demolácia objektov Marianum Bratislava


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia objektov Marianum Bratislava
Demolácia objektov Marianum Bratislava
1 7 2016
1 10 2016

Demolácia podzemných garáží - Panorama City 3


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Zemné a výkopové práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia podzemných garáží - Panorama City 3
Demolácia podzemných garáží - Panorama City 3
1 2 2016
30 6 2016

Demolácia objektov SAV a VÚPC Bratislava


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Zemné a výkopové práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
  • Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu
Demolácia objektov SAV a VÚPC Bratislava
Demolácia objektov SAV a VÚPC Bratislava
1 12 2015
31 12 2015

Demolácia Haly údržby - MONDI Ružomberok


  • Žilinský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia Haly údržby - MONDI Ružomberok
Demolácia Haly údržby - MONDI Ružomberok
1 11 2015
1 4 2016

Demolácia Panelového domu - Čapajevova Bratislava


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Zemné a výkopové práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia Panelového domu - Čapajevova Bratislava
Demolácia Panelového domu - Čapajevova Bratislava
1 8 2015
1 8 2016

Demolácia Štadióna FC DAC - Dunajská Streda


  • Trnavský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia Štadióna FC DAC - Dunajská Streda
Demolácia Štadióna FC DAC - Dunajská Streda
1 8 2015
30 9 2015

Demolácia objektov ČOV - Svätý Jur


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia objektov ČOV - Svätý Jur
Demolácia objektov ČOV - Svätý Jur
1 3 2015
30 4 2015

Demolácia Granulačnej veže - DUSLO a.s. Šaľa


  • Nitriansky kraj
  • Búracie práce
  • Demontáž oceľových konštrukcií
Demolácia Granulačnej veže - DUSLO a.s. Šaľa
Demolácia Granulačnej veže - DUSLO a.s. Šaľa
1 6 2014
31 8 2014

Demolácia objektov BVS - Malacky


  • Trnavský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia objektov BVS - Malacky
Demolácia objektov BVS - Malacky
1 2 2014
1 4 2014

Demolácia objektu Datalan - J&T Bratislava


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia objektu Datalan - J&T Bratislava
Demolácia objektu Datalan - J&T Bratislava
1 9 2013
1 12 2013

Demolácia Haly - Partizánske


  • Trenčiansky kraj
  • Búracie práce
  • Demontáž oceľových konštrukcií
  • Recyklácia stavebných odpadov
Demolácia Haly - Partizánske
Demolácia Haly - Partizánske