Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu

Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu
1 2 2016
30 6 2016

Demolácia objektov SAV a VÚPC Bratislava


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Zemné a výkopové práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
  • Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu
Demolácia objektov SAV a VÚPC Bratislava
Demolácia objektov SAV a VÚPC Bratislava
1 11 2002
31 12 2002

Demolácia bytového domu - Údernícka ul Bratislava


  • Bratislavský kraj
  • Búracie práce
  • Recyklácia stavebných odpadov
  • Likvidácia nebezpečných odpadov a azbestu
Demolácia bytového domu - Údernícka ul Bratislava
Demolácia bytového domu - Údernícka ul Bratislava